سخن دبیر همایش


 


با پیروی از بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر انتقال و بومی­ سازی دانش روز دنیا و بکارگیری آنها در کشور عزیزمان ایران بر آن شدیم تا با همکاری متخصصان و پژوهشگران کشور گامی بزرگ برای تحقق این امر برداریم.


در این خصوص با عنایت و پشتیبانی سرپرست محترم دانشگاه فرهنگیان و معاونت محترم آموزشی این دانشگاه زمینه مناسب برای برگزاری همایش در سطح ملی فراهم گردیده و گروه اجرایی و علمی همایش در صدد است تا با نگاهی ویژه و دقیق منعکس کننده پیشرفت­های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین فرصت های ایجاد شده در کشور باشد.


فرایندهای کاری همایش با دقت نظر فراوان در هر مرحله از دریافت و داوری مقالات چیدمان گردیده و پیگیری از حق علمی ارائه دهندگان مقالات را وظیفه اصلی خود میدانیم.


بعد از عنایت بی دریغ خداوند متعال، همکاری و پشتیبانی جامعه علمی و خبرگان کشور ما را در مسیر رسیدن به اهدافمان قوی تر و مصمم تر خواهد کرد، از این رو از همه علاقه مندان دعوت میکنیم در رسیدن به این هدف والا ما را یاری نمایند.

 

 

امیرهوشنگ تاج فر

رئیس مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان

دبیر همایش