1.جهت عضویت در سامانه میتوانید گزینه عضویت در سایت را انتخاب کنید و  فرم، اطلاعات شخصی خود را وارد نموده و آن را ذخیره نمایید.


سامانه 1

 

2.در صورت تمایل به ارسال مقاله، میتوانید وارد صفحه شخصی خود شده و از طریق گزینه ارسال و پیگیری مقاله، مقاله خود را مطابق با فایل راهنمای نگارش مقاله تنظیم کرده و با استفاده از گزینه ارسال مقاله جدید، اقدام به ارسال آن فرمایید .


سامانه 2


سامانه 3

 

برای اطلاع از شرایط و ضوابط ارسال مقاله و همچینین آخرین مقالات پذیرفته و منتشر شده، میتوانید بر روی بخش مقاله و زیر بخش های مرتبط کلیک نمایید.


سامانه 4

جهت کسب اطلاع از هزینه کارگاه آموزشی، نمایشگاه و شرکت در آن ها میتوانید از طریق بخش ثبت نام و زیر بخش های مرتبط با آن اقدام فرمایید.


سامانه 5