حمایت کنندگان اصلی
حامی علمی
مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران
ITRC
دانشگاه پیام نور
مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت
فناوری ریاست جمهوری
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا
پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی
پارک علم و فناوری مدرس
سازمان فناوری اطلاعات ایران
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
حمایت کنندگان رسانه ای
حامی رسانه ای
Civilica
Allconferences
مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
ایران کنفرانس
کنفرانس یاب_|_conferenceyab
کنفرانس الرت