حمایت معنوی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا
1396-03-31
حمایت معنوی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا

  

درراستای حمایت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا جناب آقای دکتر بیات از آمادگی شرکت­های موفق و فعال حوزه ICT مستقر در این مرکز جهت شرکت در نمایشگاهی که هم راستا با این همایش برگزارخواهد شد برای ارائه دستاوردهای ارزنده خود در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد.

مرکز رشد دانشگاه بوعلی سینا به منظور حمایت مادی، خدماتی و معنوی از ایده ها و فناوری های افراد، تیم­ های دانشجویی یا شرکت­های صاحب ایده بدون هیچگونه محدودیت سنی و تحصیلات، تاسیس گردیده است. چرخه حمایت از ایده های نوین و دانشی تا مرحله تبدیل شدن آنها به محصولات یا خدمات فناورانه قابل تجاری سازی و عرضه به بازار، به عنوان رسالت اصلی این مرکز محسوب می­شود. از اهداف این مرکز رشد میتوان به بسترسازی جهت پیاده سازی و تجاری کردن ایده­های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده ، کمک به رونق اقتصاد محلی و ملی مبتنی بر دانش و فناوریهای پیشرفته اشاره کرد.

برای مشاهده خبر کلیک کنید