خبر فوری: تمدید تاریخ ارسال مقالات
1396-04-12
خبر فوری: تمدید تاریخ ارسال مقالات

 

به گزارش دبیرخانه  همایش ملی فرصت ها و پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، با توجه به درخواست ها و تماس‌های مکرر علاقه‌مندان شرکت در این همایش، اعضای هیأت علمی همایش مهلت ارسال مقالات را تا پانزدهم مرداد ماه سال جاری  تمدید نمودند.  

این تصمیم با هدف بهره‌گیری از حضور و مشارکت عده بیشتری از متخصصان، صاحب نظران، اساتید و دانشجویان علاقه‌مند شرکت در این همایش و ارج نهادن به درخواست‌های مکرر این عده که طی روزهای اخیر درخواست خود را مبنی بر تمدید این مهلت در تماس با دبیرخانه و اعضای هیأت علمی کنفرانس مطرح کرده بودند، اتخاذ شد.