تخفیف ویژه جهت شرکت در همایش
1396-04-13
تخفیف ویژه جهت شرکت در همایش

دبیرخانه نخستین همایش ملی فرصت ها و پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات  با هماهنگی و تأیید کار گروه ارزیابی شرکت کنندگان در همایش، در نظر دارد با هدف افزایش سطح مشارکت، حضور حداکثری و حمایت از فرهنگیان محترم نسبت به ارائه تخفیف ویژه جهت حضور ایشان در همایش اقدام نماید. این تخفیف شامل همه فرهنگیان از جمله اساتید، معلمان، دانشجویان و همکاران بخش های مختلف فرهنگی است. جهت کسب  اطلاعات بیشتر می توانید با دبیرخانه به شماره 66069708 تماس حاصل فرمایید.