تغییر زمان برگزاری همایش
1396-05-09
تغییر زمان برگزاری همایش

با تصمیم شورای سیاست گذاری همایش و متناسب با درخواست های عنوان شده از طرف اساتید و دانشجویان محترم با توجه به تعطیلی دانشگاه ها و همچنین فشرگی درس های ترم تابستان تاریخ برگزاری همایش به تعویق افتاده است.

تاریخ دقیق برگزاری همایش بزودی از طریق سایت و شبکه های اجتماعی همایش اطلاع رسانی می گردد.