چاپ پوستر مقالات
1396-04-26
چاپ پوستر مقالات

نویسندگان محترمی که مقالات آن ها به صورت پوستر مورد پذیرش قرار گرفته است، باید فایل پوستر را جهت چاپ طبق فرمت اعلام شده در سایت در سایز 80*55 عمودی و به صورت JPG  به دبیر خانه همایش از طریق پست الکترونیکی به آدرس itconf96@gmail.com  تا تاریخ 30 مرداد ارسال نمایند.

لازم به ذکر است که هزینه چاپ پوستر به مبلغ 200.000 ریال است که می بایست به کارت بانکی با مشخصات زیر واریز گردد. لطفا پس از انجام فرآیند پرداخت، جهت پیگیری و تایید وجه واریزی با دبیرخانه همایش تماس حاصل نمایید.

تلفن تماس دبیر خانه همایش: 66069708

 

مشخصات کارت بانکی: 3025-2267-3377-6104 بانک ملت به نام سمیه علایی سقرلو