مهلت ارسال فایل ارائه شفاهی مقالات
1396-07-18
مهلت ارسال فایل ارائه شفاهی مقالات

قابل توجه نویسندگانی که مقاله آن ها به صورت ارائه شفاهی مورد پذیرش هیئت داوران قرار گرفته است:

افرادی که مقالات آن ها به صورت ارائه شفاهی مورد تایید هیئت داوری قرار گرفته است باید فایل های پاورپوینت خود را متناسب با فرمت ارائه شده در سایت همایش آماده نموده و تا تاریخ 25 مهرماه به نشانی پست الکترونیکی itconf96@gmail.com برای دبیرخانه همایش ارسال نمایند.