اعلام روز نهایی برگزاری همایش ملی فرصت ها و پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
1396-07-29
اعلام روز نهایی برگزاری همایش ملی فرصت ها و پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

با اعلام رسمی جناب آقای دکتر امیرهوشنگ تاج فر، همایش ملی فرصت ها و پیشرفت های فناوری اطلاعات روز دوشنبه هشتم آبان ماه  با حضور و سخنرانی مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهد گردید.

از تمامی اساتید، پژوهشگران و علاقه مندان این حوزه دعوت به عمل می آید تا جهت شرکت در برنامه های این همایش به آدرس سایت همایش مراجعه کرده و ثبت نام نمایند. بدیهی است با توجه به محدویدت سالن همایش و همچنین تدارکات مورد نیاز برگزاری آن، ورود بدون ثبت نام امکانپذیر نخواهد بود.