آخرین مهلت ارسال فایل پاورپوینت ارائه شفاهی
1396-07-30
آخرین مهلت ارسال فایل پاورپوینت ارائه شفاهی

با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری همایش لطفا فایل پاورپوینت ارائه خود را حداکثر تا تاریخ 03/08/96 به آدرس پست الکترونیکی itconf96@gmail.com ارسال فرمایید.