هزینه های ثبت نام


 

ردیف

نوع شرکت در همایش

نوع ثبت نام

هزینه (تومان)

قبل از 30 خرداد

هزینه (تومان)

بعد از 30 خرداد

1

حضوری

دانشجو

170000

190000

2

اساتید و همکاران دانشگاهی

180000

210000

3

آزاد

200000

230000

4

غیر حضوری

 

دانشجو

 

130000

150000

5

اساتید و همکاران دانشگاهی

160000

190000

6

همراه

افرادی که تمایل دارند به همراه نویسنده مقاله در کنفرانس حضور داشته باشند.

150000

150000

7

ویژه فرهنگیان

تمامی معلمان و دانشجومعلمان کشور

110000

110000


         توضیحات تکمیلی :

  • در صورت ارائه بیش از یک مقاله به ازای هر مقاله 50.000 تومان هزینه اضافه می گردد.
  • ثبت نام آزاد به صورت گروهی به بیش از 4 نفر 20% تخفیف ثبت نام تعلق می گیرد.
  • هزینه ثبت نام حضوری شامل: پذیرایی، نهار، دریافت پکیج و گواهینامه حضور در همایش و گواهینامه پذیرش مقالات است.
  • آخرین مهلت پرداخت هزینه تاریخ 1396/07/20 می باشد.