فرمت ارائه های شفاهی


 


نویسنده گرامی در صورتیکه مقاله شما بعنوان ارائه شفاهی مورد تایید هیئت داوران قرار گرفته است، میبایست مقاله خود را در قالب فایل حاضر پیاده سازی نموده و حداکثر تا تاریخ 1396/5/30 به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال فرمایید. لطفا جهت اطمینان از تایید فایل ارسالی با شماره 66069708 تماس حاصل فرمایید.

 

 

Present-Fa

 

 

Present-En