نویسنده گرامی

در صورتیکه مقاله شما بعنوان ارائه پوستر مورد تایید هیئت داوران قرار گرفته است، می بایست پوستر مقاله خود را با ابعاد 80 * 55 لمینت مات رنگی و به صورت عمودی در قالب فایل حاضر چاپ نموده و حداکثر تا تاریخ 1396/05/30 به آدرس دبیرخانه ارسال فرمایید.

لازم به ذکر است که در قسمت متن مقاله پوستر ترجیحا از عکس، نمودار و مطالب مختصری استفاده نمایید که بیانگر کل مقاله باشد

لطفا جهت اطمینان از تایید فایل ارسالی با شماره 66069708 تماس حاصل فرمایید.