# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1272-HMM Big Data opportunities in vertical sector of Banking & Communication سید محمدرضا میرصراف، محمد آزادنیا مقاله پذیرفته شده است
2 1084-HMM Key Challenges In Internet Of Things راهله هاشم زهی، مریم خیر ابادی، حجت فرهی مقاله پذیرفته شده است
3 1081-HMM ایجاد یک سیستم دستیار راننده با بهره گیری از منطق فازی و الگوی رفتاری آنها به منظور افزایش ایمنی آرمان کاوسی قافی، الهام صالحی، هلنا کجوییان جعفری، عادل حجت خواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1029-HMM یادگیری الکترونیکی انور اسماعیلی خوری مقاله پذیرفته شده است
5 1019-HMM یادگیری الکترونیکی در آموزش: چالش ها و فرصت ها صدیقه یاسمی، علی نیسی نیا مقاله پذیرفته شده است
6 1069-HMM یادگیری الکترونیکی و جهانی‌شدن شهرام نظری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1115-HMM اﺭاﻳﻪ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ بهبود یافته در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻗﻠﺒﻲ در داده های عظیم ﺑﻪ ﻛﻤﻚ داده کاوی مهدی بردبار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1213-HMM ارائه الگوریتمی برای مدیریت تخصیص منابع در محیط های رایانش ابری بر مبنای بهبود الگوریتم ژنتیک گلناز سادات قائم مقامی دبیرالملکی، امیرمسعود بیدگلی مقاله پذیرفته شده است
9 1270-HMM ارائه روشی به منظور کنترل جریان و مدیریت توان شبکه حسگر مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری سجاد جعفری، فرهاد راد مقاله پذیرفته شده است
10 1232-HMM ارائه یک الگوریتم زمانبندی وظایف کارا در محیط های رایانش ابری مبتنی برالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات سیده شبنم حسینی، کرامت حسنی مقاله پذیرفته شده است
11 1129-HMM ارائه یک روش خوشه بندی برای بهبود کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم سجاد جعفری، فرهاد راد مقاله پذیرفته شده است
12 1110-HMM ارائه ی یک روش کاهش هزینه در رایانش ابری با زمان‌بندی ماشین مجازی سیدموسی الرضا موسوی صدر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1130-HMM ارائه یک روش مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر ارزش گذاری اطلاعات سنسوری سجاد جعفری، فرهاد راد مقاله پذیرفته شده است
14 1236-HMM ارائه یک فرامدل برای مدل سازی سرویس های REST محسن صابری، غلامحسین قاسمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1182-HMM ارتباطات هوشمند دستگاه به دستگاه در اینترنت اشیا محمد مهدی بزرکار، فرهاد ابراهیمی، محمد تقی تقوی فرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1217-HMM ارتقاء شیوه آموزش الکترونیکی با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء فاطمه ترابی کنجین، مریم حق شناس مقاله پذیرفته شده است
17 1058-HMM ارزیابی اثربخشی راه کارهای فناوری اینترنتی از اشیاء در زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی فاطمه عسگری، امیرهوشنگ تاجفر، ، محمد قیصری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1224-HMM ارزیابی اشتراک‌گذاری محتویات یک طرح اجرای پیوسته، براساس وب‌سرویس RESTful در دستگاه‌های مختلف رضا حمیدوند، محمدرضا حسنی‌آهنگر مقاله پذیرفته شده است
19 1107-HMM ارزشیابی آموزشی به وسیله ی فناوری اطلاعات و ارتباطات اسداله راخداپور، جهانی جعفر، فرشاد رشیدی، سیده وحیده علوی مقاله پذیرفته شده است
20 1221-HMM از اینترنت رایانه ها تا اینترنت اشیاء مهرشید فیروزبخت، محمد یوسفی پور، مقاله پذیرفته شده است
21 1040-HMM آسیب ها و فواید محتوای الکترونیکی فعال در مدارس ایران سیدمحمود حسینی ده میری مقاله پذیرفته شده است
22 1194-HMM استفاده از الگوریتم بیز ساده و قوانین انجمنی جهت کشف روابط پنهان بین پارامترهای خطرزای بیماری سل مونا اشقلی فراهانی، محمد ربیعی مقاله پذیرفته شده است
23 1171-HMM استفاده از اینترنت اشیاء برای کنترل انرژی در مدارس هوشمند: کاربردها و عدم اطمینان مرضیه پورمقدسی، امیرهوشنگ تاجفر، علی شایان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1093-HMM امنیت در رایانش ابری : فرصت ها و چالش ها عباس ورمقانی، رسول روستایی مقاله پذیرفته شده است
25 1071-HMM امنیت در سیستم های آموزش الکترونیکی مبتنی بر رایانش ابری راضیه رحمتی، فائقه فقیه موسوی مقاله پذیرفته شده است
26 1177-HMM امنیت مسیریابی براساس محور موقعیت برای شبکه های بین خودرویی علی کیان پور، سمیه کتابی همدانی مقاله پذیرفته شده است
27 1072-HMM آموزش الکترونیکی مبتنی بر رایانش ابری سارا بیجارزهی، محمداکبر شیخ زاده مقاله پذیرفته شده است
28 1074-HMM اینترنت اشیا(IOT) (تعریف‌‌، ‌عناصر ساختاری و فناوری‌های مورد استفاده ، چالش‌های کلیدی) محمداکبر شیخ زاده، محمد بیستونی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1064-HMM اینترنت اشیاء در خدمت آموزش و یادگیری کوثر کاظمی فلوردی، مهدی واحدی مقاله پذیرفته شده است
30 1034-HMM اینترنت اشیاء،کاربردها، چالش ها و راهکار ها محمود فرخی، مقاله پذیرفته شده است
31 1008-HMM اینترنت اشیاء و5G زمینه‌سازان تحول در مدل کسب و کار فاطمه فامیل سعیدیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1138-HMM اینترنت اشیا در آموزش،کاربردها و چالش ها فاطمه زارعی نژاد، امیرهوشنگ تاجفر، محمدمهدی پرهیزگار، محمد قیصری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1135-HMM اینترنت آینده: کاربردها و چالشهای اینترنت اشیاء با تاکید بر معماری امنیتی آن حامد آغشلویی، پیمان افسرنظری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1007-HMM آینده محیط‌های خدمات ابرِ اینترنت اشیا(CoT) و چالش‌های شبکه‌ها و تکامل خدمات فاطمه فامیل سعیدیان مقاله پذیرفته شده است
35 1137-HMM برررسی راه حل‌های موجود برای مبارزه با حملات چاله خاکستری در شبکه‌های موردی سیار محسن خانی مقاله پذیرفته شده است
36 1052-HMM بررسی اثربخشی تسهیم دانش بر یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: وزارت راه و شهرسازی) محمدرضا قشقایی منصوری، سوگل ربیعی ساوجی، علی رضا جهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1097-HMM بررسی الگوهای لاگ ‌سیستم‌عامل در فرآیند داده‌کاوی حمیده شهریوری، حمیده شهریوری مقاله پذیرفته شده است
38 1218-HMM بررسی امنیت و روش های تشخیص نفوذ در محیط های رایانش ابری سکینه عبدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
39 1044-HMM بررسی اینترنت اشیا، امنیت و کاربرد آن سیدعلی هاشمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1192-HMM بررسی انواع حملات در محیط‌های آموزشی مجهز به فن‌آوری اینترنت اشیا حجت الله موحدیان، احمد گائینی، علی نخعی امرودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1245-HMM بررسی تاثیرات بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش آموزش به منظور رشد تربیتی جامعه الهام فاضل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1070-HMM بررسی تاثیراستفاده از رسانه و فناوری هوشمند در دانشگاه فرهنگیان بر یادگیری و آموزش دانشجو معلمان سجاد یوسفی، اسماعیل نامداری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
43 1108-HMM بررسی تأثیر بکارگیری سیستم های توصیه گر بر افزایش رضایتمندی کاربر در سامانه های آموزشی ابراهیم خادمی آقمشهدی مقاله پذیرفته شده است
44 1109-HMM بررسی تأثیر بکارگیری سیستم های توصیه گر بر افزایش مدت زمان حضور کاربر در سامانه های آموزشی ابراهیم خادمی آقمشهدی مقاله پذیرفته شده است
45 1014-HMM بررسی تأثیر تکنولوژی آموزشی در دوره ابتدایی حسین مهدوی اصل، هادی دهانی، لقمان قاضی، ابراهیم سلیمانی، عارف تباسیده مقاله پذیرفته شده است
46 1100-HMM بررسی تاثیر کاربرد آموزش الکترونیکی با وبلاگ بر میزان یادگیری و یاد داری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله کماوند مصطفی طرهانی، سید محمد رضا صفوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
47 1124-HMM بررسی جایگاه و اهداف آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی و چالش های پیش روی آن فهیمه رضایی مقاله پذیرفته شده است
48 1246-HMM بررسی جامع الگوریتم‌های زمانبندی کار دررایانش ابری سمیرا باقری پورگلوسالاری، شیرین باقری پور گلوسالاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
49 1157-HMM بررسی چالش‌های امنیتی فناوری اینترنت اشیاء مریم طاهر، محمد قیصری مقاله پذیرفته شده است
50 1118-HMM بررسی چند حمله موجود در محیط رایانش ابری زهرا مصطفی، مجید حق پرست، مهرداد مائین مقاله پذیرفته شده است
51 1119-HMM بررسی حمله ی سیبل در شبکه ی حسگر بی سیم و راهکارهای مقابله با آن مسعود محمدظاهری، رسول روستایی مقاله پذیرفته شده است
52 1142-HMM بررسی رابطه روانشناسی کارمندان داخلی سازمان با تهدید امنیت اطلاعات و ارزیابی مقابله با تهدید مهرشید فیروزبخت، فاطمه عیدی، محمد یوسفی پور مقاله پذیرفته شده است
53 1238-HMM بررسی روش‌های تشخیص نفوذ و کاهش نرخ هشدارهای کاذب با تکنیک ها و الگوریتم های داده کاوی حمیدرضا نادری سمیرمی، محمدرضا حسنی‌آهنگر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
54 1205-HMM بررسی رویکرد عامل‌کاوی توزیع‌شده با تحلیل مورد مطالعاتی ایستگاه‌های هواشناسی ایران صالح احمدی بازارده، مجید غضنفرپور، محمدرضا حسنی‌آهنگر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
55 1128-HMM بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت اطلاعات سلامت بیماران حمزه حمیدی، علی رضا جهانی، سوگل ربیعی ساوجی مقاله پذیرفته شده است
56 1113-HMM بررسی کاربردهای اینترنت اشیا در زنجیره تامین حمیده افشاری، امیرهوشنگ تاجفر، محمد قیصری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
57 1254-HMM بررسی یکپارچگی رایانش ابری و اینترنت اشیاء حمیدرضا یزدان پناه، مهدی نقوی مقاله پذیرفته شده است
58 1039-HMM بررسی مدل های امنیتی در شبکه های حسگر بی سیم شهلا صمدی، نیلوفر حسنی، مسعود فتاحیان، منوچهر کاظمی مقاله پذیرفته شده است
59 1083-HMM بررسی میزان انطباق برنامه درسی جدید رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان با نیازهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) دانشجو معلمان اسماء ملازهی، محمدعلی رستمی نژاد، هما کیخا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
60 1111-HMM بررسی مسائل امنیتی و حریم شخصی محاسبات مه برای اینترنت اشیاء عباس ورمقانی، رسول روستایی مقاله پذیرفته شده است
61 1101-HMM بررسی نقش تکنولوژی رسانه ای بر بهبود مدیریت دانشی اساتید(مطالعه موردی:مراکزدانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان) سید مسعود مویدی، مرضیه ذاکری، مهرداد کاظمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
62 1203-HMM بررسی و ارزیابی الگوریتم‌های زمان‌بندی مختلف در رایانش ابری: مزایا، ‏چالش‌ها و پارامترها ساسان برهلیا، سید میلاد میرمحمدیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 1256-HMM بررسی و ارزیابی روش های مدیریت انرژی در عملیات مکان یابی ماشین مجازی در رایانش ابری علی مبارکی، سیدجواد میرعابدینی مقاله پذیرفته شده است
64 1102-HMM بررسی و تحلیل روش استفاده از کامپیوتر در آموزش(CAI) در توسعه سیستم های یادگیری الکترونیکی حمیدرضا علیزاده نوشنق، اسماعیل غفاری گیلانده، مظاهر سعیدی مقاله پذیرفته شده است
65 1028-HMM بررسی و مقایسه رمزنگاری بر اساس DNA عیسی سعادتیار مقاله پذیرفته شده است
66 1183-HMM بهبود تشخیص ناهنجاری در سیستم های ارائه دهنده سرویس های ایمیل با استفاده از طبقه‌بندی مبتنی بر محتوا با ماشین بردار پشتیبان ابراهیم فردهفتخوانی، غلامحسین اکباتانی فرد مقاله پذیرفته شده است
67 1257-HMM بهبود شبکه های سیار موردی با وجود گره های خودخواه فاطمه نوراحمدی دریاسری، غلامحسین اکباتانی فرد مقاله پذیرفته شده است
68 1165-HMM بهینه سازی ترکیب سرویس ها در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم اصلاح شده زنبور عسل مصنوعی روح اله نظری، بهناز نحوی، جواد محمد زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
69 1134-HMM پایگاه داده Cloud برای داده های اینترنت اشیاء با تاکید بر مقایسه پایگاه داده های غیر رابطه ای و رابطه ای حامد آغشلویی، پیمان افسرنظری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
70 1049-HMM پیش‌بینی پیوند در جوامع همپوشان فاطمه رضائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
71 1082-HMM پیشنهاد یک روش مناسب برای شکستن کپچا کریم جانقربان مقاله پذیرفته شده است
72 1068-HMM تاثیر "مدیریت دانش" بر یادگیری سازمانی گلاره محقق دقیق مقاله پذیرفته شده است
73 1198-HMM تاثیرشبکه های اجتماعی بر آموزش و یادگیری و لزوم بسترسازی مناسب و تغییر نگرش مسئولین نظام آموزشی صفیه عبدالهی، مهدی واحدی، اسکندر علیجانی علیجانوند، لیلا نیکخو کورایم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
74 1121-HMM تاثیر کارپوشه الکترونیکی بر یادگیری درس علوم در پایه پنجم ابتدایی علیرضا بادله، سپیده دیلیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
75 1103-HMM تأثیر نگاهی آماری به عملکرد پژوهشهای IOT بر تصویرسازی ذهنی افراد راضیه معظمی گودرزی، مرضیه معظمی گودرزی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
76 1250-HMM (R1) تأملی بر کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی و ارائه راهکارهایی برای نظام آموزشی ایران حسن علی گرمابی مقاله پذیرفته شده است
77 1210-HMM تحقیقات بر روی عوامل موفقیت مدل کاربردی نوآوری اینترنت اشیا با نظریه داده بنیاد (Grounded theory) علیرضا توزنده جانی مقاله پذیرفته شده است
78 1106-HMM تحلیل تأثیر سیستم های توصیه گر بر رفتار کاربر، در سامانه های آموزشی ابراهیم خادمی آقمشهدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
79 1150-HMM تحلیل دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور براساس الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی مهرشید فیروزبخت، محمد یوسفی پور، غلامرضا اصلانی مقاله پذیرفته شده است
80 1054-HMM تحلیل کیفی جایگاه شبکه های اجتماعی یکپارچه پزشکی از دیدگاه متخصصان: چالش ها و راهکارها مهناز جعفری، نجلا حریری، سولماز جعفری مقاله پذیرفته شده است
81 1244-HMM تحمل‌پذیری خطا در محاسبات ابری: روش‌ها، ابزارها و چالش‌ها حمیدرضا یزدان پناه، مهدی نقوی، محمدرضا حسنی‌آهنگر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
82 1144-HMM تدریس معکوس به کمک درس شاخه ای هوشمند رایاریاضی زهرا طاولی مقاله پذیرفته شده است
83 1096-HMM تشخیص دست نوشته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی بازگشتی LSTM علیرضا نادری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
84 1206-HMM تعیین درجه آمادگی پذیرش یادگیری الکترونیک در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان(مطالعه موردی:دانشجو معلمان شهر بیرجند) محمد محمودی بورنگ، محمدمهدی نجفی لاهیجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
85 1225-HMM توازن بار در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتمهای هوش جمعی فاطمه عمرانی، مهدی فرتاش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
86 1222-HMM توسعه راهبردهای یادگیری ترکیبی از طریق محتوای الکترونیکی مبتنی بر هوش های چندگانه سولماز نورآبادی، محبوبه فناخسرو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
87 1120-HMM جایگاه و نقش فناوری های نوین در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محمد جواد احمدی حاجی مقاله پذیرفته شده است
88 1095-HMM خطایابی در سیستم MLAT (فناوری نوین در صنعت هوانوردی) علی آقاولی جماعت مقاله پذیرفته شده است
89 1006-HMM داده کاوی در بانکداری الکترونیکی فاطمه جعفری، معراج رجایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
90 1136-HMM داده‌کاوی در شبکه‌ی اجتماعی فیسبوک شهاب نکونظر، بهنام طاهری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
91 1047-HMM داده‌های بزرگ: ابعاد، تکامل، تاثیرات و چالش ها مجید انگشت باف، مقاله پذیرفته شده است
92 1056-HMM رابطه بین استفاده اساتید دانشگاه فرهنگیان از فن‌آوری اطلاعات در آموزش با مدیریت دانش فاطمه غلامی ، الهام ادیب، سعید عارف نژاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
93 1132-HMM رابطه بین مهارت های مدیران با میزان موفقیت هوشمند سازی مدارس قائمشهر کلثوم برزگر، معصومه درزی بورخانی مقاله پذیرفته شده است
94 1104-HMM راهکارهای امنیت در شبکه های ابری احسان کریمی مقاله پذیرفته شده است
95 1226-HMM راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی مبتنی بر موبایل در دانشگاه پیام نور علی نخعی، حامد صباغ گل مقاله پذیرفته شده است
96 1167-HMM روش فعال آموزش و یادگیری مبتنی بر ICT اسداله راخداپور، مریم شفیعی سروستانی، فرشاد رشیدی، سیده وحیده علوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
97 1051-HMM ساختار تکامل انعطاف پذیر در الگوریتمهای چند هدفه کیمیا بازرگان لاری، عبداله محمدی مقاله پذیرفته شده است
98 1012-HMM سیستمهای توصیه گر و کاربردهای آن در شبکه های اجتماعی نسیبه دامغانیان، رزیتا چمیلی اسکویی، مریم تعجبیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
99 1079-HMM شناسایی تاثیر نوآوری و احساسات بر رضایت مصرف کننده در محیط های الکترونیکی در شرکت اینترنتی شاتل مهدیس خاورپور، فاطمه طاهری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
100 1214-HMM شناسایی و اولویت بندی شاخص های اثربخشی سیستم های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور سکینه کوچک کوتیانی، محمد صنوبری مقاله پذیرفته شده است
101 1042-HMM شناسایی و دسته بندی روش‌های فناوری شناسایی دیجیتالی‌(RFID)، براساس سطح امنیت، جهت دسترسی به مراکز‌ داده علی عباسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
102 1219-HMM ﺭﻭﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺍزﻧﻪ ﺑﺎﺭ ورودی‌ها ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮدﮐﺎﺭ دﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﺑﺮی بابک پیروزنیا، بیتا امیرشاهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
103 1143-HMM ضرورت آگاهی معلمان از نرم‌افزار شناسی چندرسانه‌ای،قابلیت‌ها و کاربردها در تولید محتوای الکترونیکی محمد علی پور، محمدرضا محمدی، منوره حسنی شاهرخت مقاله پذیرفته شده است
104 1112-HMM طبقه بندی صفحات وب مبتنی بر آنتولوژی زهره قاسمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
105 1234-HMM طبقه بندی نظارت برعلائم حیاتی بیماری های مزمن مبتنی بر اینترنت اشیا فریناز صناعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
106 1105-HMM طراحی یک سیستم بازیابی اطلاعات محرمانه مبتنی بر رمزنگاری منحنی بیضوی ایران حکمتیان، ایران حکمتیان مقاله پذیرفته شده است
107 1059-HMM طراحی و پیاده سازی درب باز کن هوشمند با استفاده از برد آردوینو و قابل کنترل توسط دستگاه های همراه کیارش کریمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
108 1158-HMM فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش معلمان ساناز کریمی مقاله پذیرفته شده است
109 1268-HMM فناوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد معلمان آناهیتا یزدانی، محبوبه بنایی، نگارالسادات میرزاده مقاله پذیرفته شده است
110 1016-HMM فنآوری اطلاعات و رویکردهای نوین آموزش و یادگیری عباس هاتفی، حمید مهماندوست، رباب نیکی مقاله پذیرفته شده است
111 1114-HMM قابلیت‌های بستر مجازی برای تربیت معلم و توسعه حرفه‌ای معلمان فرشته هواسی، سارا رستمی، شیما جابری، سیمین چراغی مقاله پذیرفته شده است
112 1267-HMM قدرت اینترنت اشیاء در توسعه سواد اطلاعاتی محیط های آموزشی آناهیتا یزدانی، نادر شهامت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
113 1127-HMM کاربرد سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان در طراحی ساختمان‌های هوشمند حمیده شهریوری، فهیمه نظری، علی طائی زاده مقاله پذیرفته شده است
114 1262-HMM کاربرد فناوری‌های ارتباطی برد بلند در اینترنت اشیا مهدی فرهادی قشلاق، محمد مجتبی سهرابی، محمد قیصری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
115 1161-HMM کاربردهای فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش معلمان فاطمه پورنوروز، حمیده جلیلی مقاله پذیرفته شده است
116 1038-HMM کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش معلمان مهرداد عبداللهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
117 1065-HMM کاربرد و کارایی مدل رایانش ابری در آموزش الکترونیکی ؛ فرصت ها و چالش ها علی جلال زاده، محمد حسن میرزا محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
118 1046-HMM مدارس هوشمند نسل جدید (استفاده از فناوری های نوین در سیستم آموزشی) شهرام رنگین، فاطمه شیخی مقاله پذیرفته شده است
119 1249-HMM مدیریت انرژی در عملیات مکان یابی ماشین مجازی مبتنی بر الگوریتم مسیریابی Leach علی مبارکی، سیدجواد میرعابدینی مقاله پذیرفته شده است
120 1168-HMM مروری بر راهکارهای امنیتی مقابله با حملات محرومیت از سرویس توزیع شده در پردازش ابری با استفاده از یادگیری ماشینی نیره رئیسی نافچی، تقی جاودانی گندمانی مقاله پذیرفته شده است
121 1123-HMM مروری بر کاربرد وب کاوی سمانه تفهمی واجارگاه، رضا سمیع زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
122 1087-HMM مروری بر مراحل رسیدن داده های زیست محیطی آلودگی هوا به اطلاعات مدیریت بحران آن مهناز طالب سرشکی، علی خالقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
123 1187-HMM مقایسه ی سطح نگرش دانشجومعلمان دوره ی کارشناسی آموزش ابتدایی نسبت به کاربرد تکنولوژی در فرآیند یاددهی - یادگیری فریدون پریش، میثم پریش مقاله پذیرفته شده است
124 1162-HMM مقایسه سه الگوریتم درخت تصمیم، نزدیک ترین همسایه و شبکه های عصبی برای تشخیص کاربردهای پنهان نگار در جریان ترافیک شبکه اینترنت (مطالعه موردی:تشخیص نرم افزار تور وسایفون) علی صادقی، رضا حق مرام مقاله پذیرفته شده است
125 1172-HMM مقایسه کاربرد فناوری اطلاعات در روش های نوین و سنتی تدریس در پیشرفت و یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول شهرستان دهلران سعیده خجسته مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
126 1099-HMM نقش یادگاری سیار یا همراهM-Learning در آموزش اصغر بیات، زهرا بیات، زهرا بیات مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
127 1266-HMM نقش اینترنت اشیاء در مسیر پیشگیری و درمان بیماری پسوریازیس فریناز صناعی، نقی آصف الدوله مقاله پذیرفته شده است
128 1126-HMM نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش پریناز بنیسی، پریناز بنیسی مقاله پذیرفته شده است
129 1125-HMM نقش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری درس فیزیک کلثوم برزگر، فرشیده ضامنی، سید عیسی رضایی، مقداد رضی مقاله پذیرفته شده است
130 1274-HMM نگاهی نو به آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان از طریق شبکه های اجتماعی (شبکه ی تلگرام) سیده فاطمه رافعی، محسن آیتی مقاله پذیرفته شده است
131 1271-HMM هوشمندسازی انتخاب واحد دانشجو با تکنیک‌های داده کاوی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور) اسما کریمی رهنما، مهدی خلیلی، امیرهوشنگ تاج فر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
132 1159-HMM هوشمندسازی مدارس و تأثیر آن بر بهبود یادگیری نوید بحری، علی یاری، داود عزیزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است