بررسی و مقایسه رمزنگاری بر اساس DNA
کد مقاله : 1028-HMM
نویسندگان:
عیسی سعادتیار *
تهران-نوبنیاد-دانشگاه امام حسین
چکیده مقاله:
محاسبات DNA ستون فقرات رمزنگاری DNA است. رمزنگاری DNA در حال تبدیل‌شدن به یک جایگزین برای روش رمزنگاری سنتی است که در زندگی روزمره ما وجود دارد؛ که در برابر شکاف امنیتی تکنیک‌های امنیتی سنتی مقاوم است؛ بنابراین خصیصه امنیت را از طریق کم کردن هزینه و کم کردن زمان محاسبه از طریق تکنیک استفاده از خصوصیات DNA افزایش می‌دهیم. خواص و ویژگی‌های رمزنگاری DNA باعث می‌شود که پیامی که بین فرستنده و گیرنده انتقال داده می‌شود ایمن باشد. این مقاله در مورد طرح‌های رمزنگاری DNA پیشنهادشده توسط محققان مختلف توضیح می‌دهد.

کلمات کلیدی: رمزنگاری -رمزگشایی - DNA - قوانین مکمل
کلیدواژه ها:
رمزنگاری -رمزگشایی - DNA - قوانین مکمل
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است