یادگیری الکترونیکی
کد مقاله : 1029-HMM
نویسندگان:
انور اسماعیلی خوری *
استان فارس، شهرستان لارستان ،شهر خور محله بالا منزل شخصی یعقوب اسماعیلی
چکیده مقاله:
با ظهور شبکة جهان گستر، عبارات و اصطلاحات جدیدی وارد ادبیات علوم تربیتی بخصوص رشتة فناوری آموزشی شد که «یادگیری الکترونیکی» از آن جمله است. با ظهور و پیشرفت فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی جهانی و تاثیر آن بر همه ابعاد زندگی بشر جهان وارد جامعه جدیدی به نام جامعه اطلاعاتی شده است. نظام آموزشی به عنوان مهم ‎ترین رکن هدایت کننده جامعه به سمت جامعه اطلاعاتی و تشکیل سرمایه‎انسانی در این فرایند مهم ‎ترین نقش را بر عهده دارد؛ تحقق این امر نیازمند به بازنگری در سیاست ها و راهبردهای نظام آموزشی و جایگزین کردن مفهوم یادگیری الکترونیکی است. در این مقاله مفهوم یادگیری الکترونیکی، ویژگی ها، مزایا و محدودیت ها، گروه های برخوردار، اهداف، زیرساخت های مورد نیاز و ... بررسی شده است.
کلیدواژه ها:
یادگیری الکترونیکی، فناوری اطلاعات، تکنولوژی آموزشی، اهداف یادگیری الکترونیکی، زیرساخت‌های یادگیری الکترونیکی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است