کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش معلمان
کد مقاله : 1038-HMM
نویسندگان:
مهرداد عبداللهی *
استان آ.ش. شهرستان اهر ، خیابان 35متری صاحب الزمان ، کوچه صفا 16 ،پلاک 7
چکیده مقاله:
در این پژوهش،برای پیشبرد اهداف از روش کتاب خوانی استفاده شده است . در ابتدا سه عنصر اساسی پژوهش یعنی فناوری ، اطلاعات و ارتباطات توضیح داده شده است و مفهوم آنها در کنار هم بصورت قابل فهم بیان شده است که شامل همه وسایل ارتباطی و کاربرد های آن ها می شود؛ همین طور خدمات گوناگونی که با آن ها در ارتباطند؛ همچون ویدئو کنفرانس و آموزش از راه دور و موارد دیگر.
سپس به اهمیت فراوان کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش معلمان و بطور کل در سیستم آموزشی اشاره شده و به کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش معلمان پرداخته شده است و باید اذعان کرد که فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد انگیزه، عمق و وسعت دادن به یادگیری و پای دار ساختن آن و رفع خستگی و کسالت فراگیران و ایجاد مهارت ذهنی جهت پاسخ گو یی به پرسش ها، نقش بی بدیلی را ایفا می کند.
کلیدواژه ها:
فناوری ، اطلاعات ، ارتباطات ، آموزش ، کاربرد.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است