شناسایی و دسته بندی روش‌های فناوری شناسایی دیجیتالی‌(RFID)، براساس سطح امنیت، جهت دسترسی به مراکز‌ داده
کد مقاله : 1042-HMM
نویسندگان:
علی عباسی *
تهران
چکیده مقاله:
با رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، داده‌های الکترونیکی هر سازمان، دارایی مهم آن سازمان محسوب می شود و مراکز داده نقش مهمی در سازماندهی منابع سازمان جهت یکپارچه‌سازی تجهیزات، اطلاعات و برنامه‌های کاربردی حساس در فضایی کاملا امن را به عهده دارند. امروزه روش‌های زیادی برای کنترل دسترسی افراد به مراکز داده و ثبت ورود و خروج و ایجاد امنیت مرکز داده امن مطرح شده است، یکی از این فناوری‌ها شناسایی به کمک RFIDیا سیستم شناسایی به کمک امواج رادیویی می باشد. در این مقاله، روش‌هایی را برای کنترل دسترسی فیزیکی به مراکز داده ها با استفاده از RFID و بیومتریک جهت افزایش امنیت به این مراکز ارائه می شود که براساس تعیین سطوح امنیتی مناطق، تجهیزات شبکه و سایر پارامتر های موجود در مراکز داده، دسترسی منطقی و فیزیکی را ترکیب کرده و علاوه بر افزایش امنیت، تاثیر زیادی بر قابلیت اطمینان و دسترس‌پذیری مراکز داده خواهد گذاشت.
کلیدواژه ها:
مرکز داده، سیستم شناسایی با امواج رادیویی، شناسایی دیجیتالی، امنیت، برچسب، شناسایی بیومتریک، اثر انگشت، تشخیص چهره
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است