مدارس هوشمند نسل جدید (استفاده از فناوری های نوین در سیستم آموزشی)
کد مقاله : 1046-HMM
نویسندگان:
شهرام رنگین *1، فاطمه شیخی2
1ایلام - شهرستان چرداول- آسمان آباد - روستای وارگه
2هنرآموز/آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
فناوری‌هایی همچون اینترنت اشیاء، ابر، واقعیت مجازی و حسگرها فناوری‌های نوظهوری در دنیای اطلاعات و ارتباطات می‌باشند که شیوه‌ی زندگی بشر را در چند سال آتی دستخوش تغییر بزرگی خواهندکرد، با توجه به گسترش روزافزون این فناوری‌ها پیش‌بینی شده است که تا سال 2020 حدود پنجاه میلیارد شی به (شبکه) اینترنت متصل شوند. وقت آن رسیده است که به جای استفاده از اصطلاح "اینترنت اشیاء" از عبارت "اینترنت همه چیز" استفاده شود. این فناوری‌ها در سال‌های اخیر در همه‌ی زمینه‌های علمی نفوذ کرده‌اند و کاربردهای آن‌ها محدود به قلمرو خاصی نیست، یکی از زمینه‌های مستعد و نیازمند به ورود این فناوری‌ها آموزش و پرورش می‌باشد.
آموزش دامنه‌ی بزرگی از زندگی انسان را دربر می‌گیرد و ابزارهای آموزشی همواره یادگیری را تسهیل کرده‌اند. فناوری‌های جدید در حوزه‌ی کامپیوتر می‌توانند فرآیند آموزش را در همه‌ی ابعاد خود توانمندتر سازد. این فناوری‌ها می‌توانند دریک فضای آموزشی مناسب ابزارهای توانمندسازی معلم را فراهم آورده و دانش‌آموز را در فرآیند یادگیری پویاتر سازد. یادگیری آسان یکی از چندین مزیت استفاده از این فناوری‌ها در آموزش می‌باشد. در این مقاله اینترنت اشیاء ، مبحث ابر و پردازش ابری ، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و حسگرها در سه بعد فضای آموزشی(کلاس)، معلم و دانش‌آموز مورد بررسی قرارگرفته‌اند و مثال‌هایی از فناوری‌هایی که در این رابطه موجب تسهیل، تسریع و غنی‌سازی آموزش می-شوند، ذکرشده‌است.
کلیدواژه ها:
اینترنت اشیاء، آموزش، کلاس درس، فناوری ، یادگیری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است