داده‌های بزرگ: ابعاد، تکامل، تاثیرات و چالش ها
کد مقاله : 1047-HMM
نویسندگان:
مجید انگشت باف *
قم -استانداری - دفتر فناوری اطلاعات
چکیده مقاله:
داده‌های بزرگ (big data) به الگوی جدید فناورانه از داده‌هایی اطلاق می‌شود که در شتاب، حجم و تنوع بالا تولید می‌شوند. داده‌های بزرگ به عنوان یک تغییر دهنده ی بزرگ توانایی ایجاد انقلاب در روش اجرای کسب و کار در بسیاری از صنایع را دارند. در این مقاله چشم‌اندازی یکپارچه از داده‌های بزرگ را معرفی می‌کنیم، مسیر تکامل داده‌های بزرگ در یک بازه‌ی 20 ساله را شرح می‌دهیم و در رابطه با آنالیز داده‌ها که برای پردازش انواع داده‌های ساختاریافته و بدون ساختار ضروری است را مورد بحث قرار می‌دهیم. همچنین در این مقاله کاربرد آنالیز داده‌ها بواسطه داده‌های بررسی تجارت را نشان می‌دهیم. تاثیرات داده‌های بزرگ در افزایش کارایی کسب و کار در داده های حجیم نیز نمایش داده می‌شوند و شش چالش تکنیکی و مدیریتی را مورد بحث قرار داده و نهایتاْ به کاربرد رایانش ابری و ارتباط با داده‌های بزرگ را مورد بررسی قرار می‌گیرند.
کلیدواژه ها:
اطلاعات بزرگ" . "اینترنت اشیاء" . "تجزیه و تحلیل داده" . "تجزیه و تحلیل احساسات
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است