تحلیل کیفی جایگاه شبکه های اجتماعی یکپارچه پزشکی از دیدگاه متخصصان: چالش ها و راهکارها
کد مقاله : 1054-HMM
نویسندگان:
مهناز جعفری *1، نجلا حریری2، سولماز جعفری3
1خیابان پاسداران- بوستان 9- پلاک 61- واحد 2
2دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی تحلیلی و کاربردی است که با هدف تعیین چالش شبکه‌های اجتماعی پزشکی از دیدگاه جامعه پزشکی با محوریت توسعه درمان و بهداشت انجام شده است. پژوهشگران ابتدا با استفاده از مطالعه دلفی (دو مرحله ای) از 15 متخصص حوزه پزشکی و انفورماتیک 15 سوال را برای انجام مصاحبه از متخصصان انفورماتیک و پزشکان برای پاسخ‌گویی به سوالات پژوهش بدست آوردند سپس از 17 نفر مصاحبه تخصصی بعمل آوردند و با استفاده از نرم افزار maxqda 12.1.4 به تحلیل مصاحبه‌ها پرداختند. تحلیل پاسخ‌های متخصصان نشان داد که شبکه های اجتماعی پزشکی به مفهوم واقعی در ایران هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده‌اند عمده‌ترین دلیل آن عدم وجود سیستم‌های یکپارچه سلامت در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی است از دلایل بعدی آن می‌توان به عدم سرمایه گذاری در توسعه شبکه های اجتماعی پزشکی توسط سازمان‌های مادر مربوطه، نداشتن زیرساخت مناسب فنی برای توسعه سیستم‌های سلامت الکترونیک و شبکه‌های اجتماعی سلامت و درمان، عدم حمایت سازمان های مادر مانند سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان از شبکه‌های اجتماعی تخصصی، عدم مدیریت صحیح و اصولی داده‌ها سیستم های الکترونیک سلامت در بیمارستان‌ها، نداشتن سواد اطلاعاتی بیماران و اعضای کادر درمان و سلامت و ... است. از راهکارهایی که برای بهبود وضعیت شبکه‌های اجتماعی پزشکی در ایران برای توسعه درمان و مشاوره درمانی ارائه شد می‌توان به تشکیل سازمان حامی و مادر برای توسعه شبکه‌های اجتماعی پزشکی زیر نظر سازمان های مادر در حوزه پزشکی، ایجاد و مدیریت یکپارچه نرم افزارهای جامع اطلاعات پزشکی در بیمارستان-ها،کلینیک‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز رادیولوژی و ... بر اساس اطلاعات مورد نیاز و درخواست پزشکان، افزایش سطح سواد اطلاعاتی کادر درمان و بیماران و ... اشاره کرد.
کلیدواژه ها:
شبکه‌های اجتماعی پزشکی، توسعه درمان، چالش شبکه‌های اجتماعی، جامعه پزشکی، سیستم مدیریت اطلاعات سلامت، سلامت فراگیر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است