اینترنت اشیاء در خدمت آموزش و یادگیری
کد مقاله : 1064-HMM
نویسندگان:
کوثر کاظمی فلوردی *1، مهدی واحدی2
1بلوار طالقانی خیابان دانش کوچه 27 پلاک 14 کد پستی 4817785561
2استادیار/دانشگاه علامه طباطبائی تهران
چکیده مقاله:
پیشرفت های اخیر در ابزارها و خدمات ارائه شده توسط رایانه ها , تلفن های همراه و ... همگی نشان دهنده ی روش های گوناگونی است که اینترنت زندگی شخصی و حرفه ای ما را تحت تاثیر قرار داده است .
در سال های اخیر با پدیده ای نوظهور به نام فناوری اینترنت اشیاء مواجه شده ایم که کاربردهای وسیع آن در صنایع، تجارت، خانه های هوشمند، فروشگاه ها, بهداشت و درمان و... بارها مورد بررسی قرار گرفته است ولی کاربرد آن در آموزش و یادگیری تا حدودی ناشناخته باقی مانده است . بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی کاربرد و تاثیر اینترنت اشیا در آموزش و یادگیری است در واقع به این مسئله پرداخته می شود که چگونه می توان این فناوری را در کنار روش های آموزشی سنتی به خدمت گرفت تا باعث بهبود و افزایش کیفیت آموزش و یادگیری شود . برای رسیدن به این هدف از روش مطالعات اسنادی و تحلیل استفاده شده و به مطالعه ی ویژگی ها و مزایای روش های تدریس مبتنی براینترنت اشیاء پرداخته شده است .مبتنی بر نتایج تحقیق؛ دو جزء مهم در فرایند آموزش و یادگیری مبتنی بر اینترنت اشیاء یاددهنده و یادگیرنده هستند و در این فرایند امکان همکاری دسته جمعی و دسترسی به حجم وسیعی از اطلاعات که توسط این دو جزء تولید شده در هر زمان و مکانی وجود دارد. امکان اشتراک گذاری اطلاعات, برنامه ریزی, اجرا و ارزشیابی فرایند تدریس, ایجاد محیط های آموزشی امن تر و صرفه جویی در زمان و هزینه از دیگر مزایای آموزش مبتنی بر اینترنت اشیاء است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
کلیدواژه ها:
اینترنت اشیا ( iot ) , آموزش و یادگیری , رایانش ابری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است