بررسی تاثیراستفاده از رسانه و فناوری هوشمند در دانشگاه فرهنگیان بر یادگیری و آموزش دانشجو معلمان
کد مقاله : 1070-HMM
نویسندگان:
سجاد یوسفی *1، اسماعیل نامداری2
1شهرستان آباده روستای خسروشیرین بلوار امام کوچه هفتم کد پستی:7399184934
2آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
چکیده
هدف از این پژوهش و تحقیق بررسی تاثیر هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان در یادگیری و تربیت دانشجو معلمان بوده است. نتایج پژوهش و تحقیق نشان داد که با استفاده از محتوای چند رسانه‌ای طیف وسیع‌تری از حواس دانشجویان در فرآیند یاددهی- یادگیری درگیر شده و فرآیند یادگیری عمیق تر می‌شود. به عبارتی علاوه بر افزایش کارایی کلاس استفاده از نرم افزارهای گوناگون به دلیل به کارگیری حواس شنیداری و دیداری به یادگیری و تربیت اجتماعی دانشجو معلمان کمک می کند. این سیستم به دانشجویان اجازه می دهد که فراتر از برنامه های درسی خود گام بردارند و تاکید بیشتری بر مهارت تفکر و یادگیری عمیق دانشجویان دارد. همچنین با هوشمند سازی دانشگاه فرهنگیان تعاملات بین دانشجویان و اساتید دانشگاه بیشتر شده و این امر می تواند منجر به اشتراک گذاری تجربیات موفق بین آنها گردد. بنابراین دانشگاه با ایجاد بسترهای مورد نیاز جهت هوشمندسازی کلاس ها می توانند از مزایای این روش آموزش استفاده نمایند.
کلیدواژه ها:
هوشمندسازی، دانشگاه، یادگیری، دانشجو . آموزش
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است