امنیت در سیستم های آموزش الکترونیکی مبتنی بر رایانش ابری
کد مقاله : 1071-HMM
نویسندگان:
راضیه رحمتی *1، فائقه فقیه موسوی2
1خمینی شهر - خ کهندژ - ماربین جنوبی - کوچه حقیقت 4
2دانشکده فنی دختران قم
چکیده مقاله:
آموزش الکترونیکی تکنیکی است که فرآیند یادگیری را با بهره‌گیری از آخرین فناوری ها در بستر اینترنت بسیار آسان‌تر از یادگیری سنتی ساخته است؛ با این حال با ورود یادگیری الکترونیکی به عرصه اجتماع باز هم مشکلاتی نیز باقی مانده است. آموزش الکترونیکی به بسیاری از زیر‌ساخت های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نیاز دارد که سازمان‌ها توان تهیه‌ی این زیرساخت ها را ندارند. رایانش ابری، فناوری نوین رایانش و یا به عبارتی نوعی سیستم ذخیره‌سازی است که زیرساخت های لازم جهت اجرای برنامه‌های کاربردی به عنوان سرویس را روی بستر اینترنت و از طریق مرورگرها فراهم می‌کند. ویژگی باز و توزیع‌پذیری رایانش ابری و سرویس‌های آن مورد‌توجه خرابکاران و هکرها بوده و از طرفی به دلیل ساختار چندگانه، سرویس‌گرا و ساختار‌های مدیریتی خودمختار، رایانش ابری توسط تهدیدات امنیتی آسیب پذیری بیشتری دارد. از این رو در این مقاله با به کارگیری تکنیک رایانش ابری در سیستم‌های آموزش الکترونیکی، مسائل امنیتی، چالش‌ها و تهدیدات امنیتی را نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلیدواژه ها:
آموزش الکترونیکی، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، رایانش ابری، چالش‌ها و تهدیدات امنیتی، ساختارهای چندگانه
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است