نقش یادگاری سیار یا همراهM-Learning در آموزش
کد مقاله : 1099-HMM
نویسندگان:
اصغر بیات مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بو علی سینا همدان *1، نرگس بیات2، زهرا بیات3
1همدان چهار راه فرهنگ مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بو علی سینا
2کارشناس مسئول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی همدان
3همدان دانشگاه بو علی سینا
چکیده مقاله:
چکیده
یادگیری سیار (mobile learning) نظریه جدیدی است که به تازگی در مجامع آموزشی مطرح شده است. قدیمی ترین تعریفی که از یادگیری سیار وجود دارد را کلارک کوین(۲۰۰۰)، ارائه داده است. از نظر وی یادگیری سیار نقطه تلاقی وسایل کامپیوتری سیار و یادگیری الکترونیکی است. این یادگیری باعث می‌شود تا شما در هر زمان که بخواهید به منابع دسترسی پیدا کنید. ظرفیت جستجوی بالا، تعاملات غنی، حمایت قوی از یادگیری مؤثر و ارزیابی مبتنی بر عملکرد، از ویژگی‌های دیگر یادگیری سیار است. به عبارتی یادگیری سیار، یادگیری الکترونیکی است که مستقل از زمان، مکان و فضاست.
در مقاله حاضر ما ضمن آشنایی با یادگیری سیار و وب سیار به معرفی نرم افزارهای تولید محتوا و نرم افزارهای اجرایی آن و برنامه تکنولوژی های جامع اطلاعاتی خواهیم پرداخت .
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی آموزش سیار یا m learning ، برنامه تکنولوژی های جامع اطلاعاتی ،نرم افزارهای تولید محتوا، نرم افزارهای اجرایی ، وب سیار mobile web initiative
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است