تأثیر نگاهی آماری به عملکرد پژوهشهای IOT بر تصویرسازی ذهنی افراد
کد مقاله : 1103-HMM
نویسندگان:
راضیه معظمی گودرزی *1، مرضیه معظمی گودرزی2
1خ شریعتی- بالاتر از چهار راه طالقانی - کوچه فرهاد1 کوی رحیمیان پلاک 14 طبقه 2 واحد 4
2روانشناس
چکیده مقاله:
آمار و اطلاعات یعنی برنامه‌ریزی؛ و داده‌های آماری بنیادی‌ترین اصل برای برنامه‌ریزی است، سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه‌ریزی، مدیریت از حلقه‌های توسعه به شمار می‌روند؛ بطوریکه عصر ارتباطات وقتی معنا می‌یابد که جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها به روز باشد و یکی از نکاتی که در برنامه‌ریزی هر سازمانی می‌توان بدان بعنوان شاخص‌ترین اصل از آن یاد نمود، توسعه بدون برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نیست، و این سه ملزوم و لازمه یکدیگرند، و این وقتی قابل تحقق است که نگاه ما به آمار، نگاه جامعی به اصل آمار باشد.
تجسم اینکه آمار و اطلاعات یکسری ارقام بی‌شماری هستند که تنها برای پرکردن صفحات، گردآوری می‌شوند باور غلطی است؛ که در نگاه بعضی از مدیران ما به شدت مشهود است. می‌توان باور داشت که وجود آمار به پیشبرد شناخت افراد نسبت به ابزاری که از آن استفاده می‌کنند، اهمیت بسزایی دارد. این تحقیق بر آن است تا با بهره از روش مطالعه میدانی و کتابخانه‌ای و موردی در پژوهش‌هایIOT، دادن اطلاعات آن‌ها به صورت آماری فشرده به افراد (خصوصا مدیران) آنها را در شناخت بیشتر نسبت به این تکنولوژی کمک کرده و در حقیقت با ایجاد فضایی مناسب هرچند کوچک همگی به شناخت جامعی برسند؛ ما با دنیای هوشمند سرو کار داشته و درگیر آن هستیم، اما به خوبی با عملکرد آن آشنایی نداریم، از این رو با تشریح کاربردهای آن از طریق آمار موردی وایجاد یک تصویر ذهنی ، امکان شناخت و ظهور نوآوری محتمل خواهد گردید.
ما در خلال این عصر در جریان پنهان بیماری ترس از هوشمندسازی دنیای اطراف قرار داریم و به نوعی همه نگران پا به عرصه‌ی آینده‌ می‌گذاریم ، هوشمندسازی بدون آگاهی، نمودار رو به رشد آن را دچار اختلال کرده، چون چارلی‌چاپلین در فیلم عصر جدید... که ساخته ذهن ناآگاه بشر و محصول رشد جامعه مدرن است.
کلیدواژه ها:
آمار، اینترنت اشیا، هوشمند سازی، تصویر ذهنی، یادگیری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است