راهکارهای امنیت در شبکه های ابری
کد مقاله : 1104-HMM
نویسندگان:
احسان کریمی *
رکنی بهاران پلاک 34
چکیده مقاله:
بدون شک شبکه ی ابری قدرتمند و انعطاف پذیر جز در سایه ی امنیت کارآیی آنچنانی نخواهد داشت در این مقاله به چالش های مدیریتی و امنیتی ارتباط داده ها در شبکه ی ابری پرداخته شده . شناخت بیشتر چالش های امنیت در شبکه ی ابری اولین گام در جلوگیری از بروز آنها میباشد.انواع اشکال اشتراک سرویس در شبکه های ابری و شناخت چالش ها و راهکارهای کلی رفع چالش های امنیتی در شبکه های ابری سه محور اصلی این مقاله می باشد.راهکارهایی که برای مقابله با چالش های امنیتی بکار برده میشوند در تنگنای کاهش کیفیت در ازای افزایش امنیت قرار میگیرند و انتخاب راهکار درست جز در سایه ی شناخت نیاز مندی های شبکه میسر نیست.
کلیدواژه ها:
امنیت در شبکه ی ابری – سرویس های شبکه ی ابری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است