ارائه ی یک روش کاهش هزینه در رایانش ابری با زمان‌بندی ماشین مجازی
کد مقاله : 1110-HMM
نویسندگان:
سیدموسی الرضا موسوی صدر *
سبزوار -خیابان طالقانی-طالقانی 35 پلاک 11
چکیده مقاله:
کاهش هزینه با استفاده از پلت فرم‌های ابر، برای تجاری‌سازی منابع محاسباتی بزرگ ارائه دهندگان خدمات ابری، یک عامل موثر است. یک پلت فرم ابر می‌تواند منابع فیزیکی مهم را با استفاده از ماشین‌های مجازی شبیه‌سازی کند. زمانبندی یکی از مکانیزم‌های استفاده شده در ماشین‌های مجازی برای محاسبات ابری است که باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود. در این مقاله روش جدید و بهینه‌ای جهت حل مسائل مربوط به زمانبندی منابع در ماشین‌های مجازی، برای محاسبات ابری و با استفاده از مکانیزم مزایده‌ای ارائه می‌شود. الگوریتم ارائه شده با در نظر گرفتن چندین فاکتور شبکه‌ای مانند پهنای باند و سر رسید مزایده‌ای پیشنهاد و پیاده‌سازی شده است. در گام اول الگوریتم پیشنهادی، ترتیب استفاده مشتری‌ها بر اساس زمان رقابت انجام می‌شود. در گام دوم مشتری‌ها دسته‌بندی می‌شوند و منابع ماشین مجازی مورد نظر بر اساس کمترین هزینه ارائه دهنده‌های خدمات ابری پیکربندی می‌شوند. نتایج آزمایشگاهی شبیه‌سازی‌های انجام شده نشان می‌دهد که روش پیشنهادی می‌تواند باعث افزایش کیفیت خدمات محیط ابری شود و همچنین هزینه استفاده از منابع ماشین مجازی و هزینه ارائه دهنده‌های خدمات ابری را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.
کلیدواژه ها:
محاسبات ابری، ماشین مجازی، زمانبندی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است