بررسی چند حمله موجود در محیط رایانش ابری
کد مقاله : 1118-HMM
نویسندگان:
زهرا مصطفی *1، مجید حق پرست2، مهرداد مائین2
1خیابان شریعتی- انتهای خیابان مطهری - خیابان پلیس-خیابان سروش-کوچه علایی پلاک 18 واحد 5
2عضو هیات علمی
چکیده مقاله:
محاسبات ابری یا پردازش ، توانایی ارائه‌ منابع و ظرفیت‌ های فناوری اطلاعات از طریق اینترنت می باشد. در واقع می توان گفت؛ محاسبات ابری یک مدل معماری فضای اطلاعاتی است که امکان دسترسی شبکه ‌ای به انبوهی از منابع محاسباتی رایانش مانند شبکه ‌ها، سرورها، بانک های اطلاعاتی، برنامه‌ های کاربردی و خدمات را با هزینه ‌های بسیار پائین، نوآوری و قابلیت توسعه‌ بسیار بالا، بدون محدودیت زمانی و مکانی، فراهم می کند. روش‌ های تشخیص نفوذ در رایانش ابری به منظور پیش ‌بینی، مدیریت، کنترل و به حداقل رساندن تاثیر خرابی بر روی سیستم و اجرای صحیح و موفق برنامه ‌های کاربردی است و یکی از مهمترین بحث‌ها در رایانش ابری به شمار می رود. به عنوان یکی از پایه‌ های اساسی برای استوار نمودن رایانش ابری، مجازی‌ سازی که در نگاه کلی به شبیه‌ سازی رایانه‌ ها و خدمات درون یک رایانه فیزیکی می‌ باشد، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. جهت شناسایی و تشخیص نفوذها، از سیستم های تشخیص نفوذ استفاده می شود. در این تحقیق سعی بر مطالعه ای دقیق بر روی شبکه رایانش ابری و روش های به کار رفته سیستم تشخیص نفوذ بر اساس حملات مختلف در آن را خواهد داشت. این مطالعه به صورت موردی است و یک بررسی اجمالی از اصول و روش ها را معرفی می کند.
کلیدواژه ها:
شبکه رایانش ابری، سیستم تشخیص نفوذ، مجازی سازی، حملات شبکه
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است