بهینه سازی ترکیب سرویس ها در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم اصلاح شده زنبور عسل مصنوعی
کد مقاله : 1165-HMM
نویسندگان:
روح اله نظری *1، بهناز نحوی2، جواد محمد زاده2
1جنت آباد جنوبی،خیابان لاله، کوچه یاسمن، یاس یکم، بن بست سلمان فارسی، پلاک ۳ واحد ۴
2عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده مقاله:
تمایل رو به افزایش کاربران شبکه به استفاده از رایانش ابری فروشندگان سرویس های وب را برای عرضه سرویس های مختلف تشویق می‌کند. بر اساس قوانین عرضه و تقاضا و به دلیل رشد فراوان سرویس ارائه شده از سوی فروشندگان، کارگزاران سرویس ابری رقابت سختی برای ارائه با کیفیت خدمات با یکدیگر دارند. چنین رقابتی منجر به پدید آمدن یک فرآیند دشوار و پیچیده برای انتخاب سرویس ساده و ترکیبی در ابر می شود که باید یک مساله سخت در نظر گرفته شود. با رواج چشمگیر محاسبات ابری استفاده مناسب و بهینه از منابعی همچون حافظه و پردازشگر در فضای رایانش ابری چالش محسوب میشود که مساله ترکیب سرویس ها را حائز اهمیت می کند. هنگامیکه هیچ سرویسی به تنهایی برای برآورده کردن نیاز یک درخواست کننده سرویس توانایی ندارد، ترکیب سرویس به منظور تحقق هدف درخواست کننده‌ی سرویس می‌تواند مفید باشد. در این پژوهش هدف ما پیدا کردن ترکیبی بهینه از سرویس ها برای وظایف ورودی است که برای انجام این کار از الگوریتم کلونی زنبور عسل با اعمال برخی اصلاحات در سه وضعیت مختلف با تعداد وظایف متفاوت به ترتیب 11،8،5 وظیفه را بررسی کرده ایم. با توجه به اصلاحات اعمال شده در الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی، و شبیه سازی صورت گرفته توسط برنامه متلب و مقایسه روش پیشنهادی با الگوریتم اولیه کلونی زنبور عسل مصنوعی، بر پایه سرعت اجرای الگوریتم، به وضوح مشخص است که روش پیشنهادی بهتر و بهینه تر است. مقدار تابع ارزیابی الگوریتم ابتدایی 133.4514 است و این در حالیست که مقدار تابع ارزیابی روش پیشنهادی 37.3011 است که بسیار بهتر بود و برتری روش پیشنهادی را نسبت الگوریتم ابتدایی اثبات کرد.
کلیدواژه ها:
رایانش ابری، ترکیب سرویس، بهینه سازی، مسئله سخت، الگوریتم کلونی زنبور عسل
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است