بررسی تأثیر ریسک پذیری در پذیرش فناوری اطلاعات توسط مشتریان با میانجی گری متغیر اعتماد
کد مقاله : 1313-HMM
نویسندگان:
سارا رشیدزاده *1، محبوبه علایی2
1فاز صفر - بلوار چهارباغ امام خمینی - مجتمع هوافضا - لاله یازده - واحد سه
2دانشجو / دانشگاه
چکیده مقاله:
امروزه فناوری اطلاعات، نقش اساسی در توسعه سازمان دارد و ماهیت آن را نیاز جامعه تعیین می‌کند. عوامل مختلفی در پذیرش یک فناوری معین دخیل است که بدون در نظر گرفتن آنها تمامی فعالیت های انجام شده می تواند با شکست مواجه شود. لذا مساله اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر ریسک پذیری در پذیرش فناوری و نقش میانجی اعتماد است. زیرا امروزه عدم اعتماد مهم ترین و اصلی ترین نگرانی مشتریان در استفاده از خدمات الکترونیک می باشد. در نتیجه هدف از این مقاله این می باشد که با استفاده از متغیر های مدل پذیرش فناوری (TAM) و نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB) و متغیر اعتماد (Trust) به بررسی تاثیر ریسک پذیری در پذیرش فناوری بپردازیم. با توجه به تحقیقات انجام شده به مدل تلفیقی دست یافتیم که ما را به هدف اصلی مان می رساند. از جمله مسائل اساسی در این تحقیق این است که در چهارچوب عوامل سازنده مدل تلفیقی چه عواملی می تواند بر پذیرش خدمات الکترونیک مشتریان تاثیربگذارد و رابطه بین متغیرهای این مدل مفهومی به چه صورت است.
کلیدواژه ها:
ریسک پذیری، اعتماد، نگرش، مدل پذیرش فناوری، نظریه رفتار برنامه ریزی شده
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است