برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
1,400,000 ریال
2
1,000,000 ریال
3
1,600,000 ریال
4
1,400,000 ریال
5
1,500,000 ریال
6
1,800,000 ریال
7
1,600,000 ریال
8
800,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
خدمات
1
150,000 ریال
نویسندگان محترمی که مقالات آن ها به صورت پوستر مورد پذیرش قرار گرفته است، در صورت تمایل میتوانند پس از تهیه فایل پوستر خود با فرمت jpg، آن را جهت چاپ به دبیر خانه همایش از طریق پست الکترونیکی ارسال نمایند.