اینترنت اشیاء،کاربردها، چالش ها و راهکار ها
کد مقاله : 1034-HMM
نویسندگان:
محمود فرخی *
استانداری قم - دفتر فناوری اطلاعات
چکیده مقاله:
اگرچه "اینترنت اشیاء (IoT)" (سیستم شبکه ای وسایل که با اتصال به اینترنت به صورت آنلاین کنترل می‌شوند)، امتیازات عمده ای نسبت به تکنولوژی های ارتباطی سنتی (قدیمی) برای کارکردهای شبکه هوشمند و خانه هوشمند دارد، این کارکردها هنوز بسیار نادر هستند. با تکیه بر یک مطالعه جامع، این مقاله در صدد تلاش برای کاهش فاصله میان کارکردهای آخرین و به روز ترین سیستم های هوشمند و دورنمای ادغام آن ها در یک محیط دارای قابلیت IoT (اینترنت اشیاء) می‌باشد. ما یک چارچوب کل نگر را پیشنهاد می‌کنیم که اجزای مختلفی از چارچوب ها و ساختارهای IoT را که در مقالات و کتاب های مختلف ارائه شده اند، ترکیب نماید تا به صورت کارآمد، اشیاء خانه هوشمند را در یک سیستم IoT با محوریت Cloud مجتمع نماید. ما یک مدل مدیریت خانه هوشمند را برای چارچوب پیشنهاد شده و وظایف اصلی و عمده ای که می‌بایست در هر سطح انجام پذیرند، شناسایی کرده ایم. به علاوه به بحث در مورد چالش های عملی طراحی با تأکید بر پردازش اطلاعات و نیز پروتکل های ارتباطی خانه هوشمند و قابلیت کارکرد اجزای هوشمند با یکدیگر پرداخته ایم. ما بر این باوریم که چارچوب کل نگری که در این مقاله مشخص و توضیح داده شده است می‌تواند به عنوان یک مبنای محکم برای طراحان و سازندگان خانه‌های هوشمند بر اساس تکنولوژی IoT مورد استفاده قرار گیرد
کلیدواژه ها:
"اینترنت اشیاء"-"خانه‌ی هوشمند"-"چارچوب جامع"-"شبکه هوشمند"
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است