پیشنهاد یک روش مناسب برای شکستن کپچا
کد مقاله : 1082-HMM
نویسندگان:
کریم جانقربان *
تهران خ شهید مدنی کوچه حسینیان
چکیده مقاله:
چکیده
امروزه برخی سایت‌ها، می‌توانند بستری مناسب جهت سوء استفاده خرابکاران باشند. به طور مثال یک فرستنده اسپمر می‌تواند با یک برنامه ساده، صدها حساب کاربری ایجاد کرده و از آن‌ها سیلی از اسپم‌های خود را به سوی دیگر کاربران روانه کند. یکی از راه‌حل‌ها، استفاده از کپچاها در صفحات وب سایت می‌باشد که جهت تمایز قایل شدن میان کامپیوترها و انسان‌ها طراحی شده است. در مطالعه حاضر حالات و توصیه‌های مختلف، جهت تشخیص انسان از یک برنامه کامپیوتری در سایت‌های مختلف، با تأمل بر روی تکنیک‌های یادگیری ماشین، شناسایی الگو و بینایی ماشین، بررسی شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی می‌باشد. با طی کردن مراحلی نه چندان پیچیده و طولانی، می‌توان کپچای موجود در سایت را شناسایی و در محل مورد نظر جای‌گذاری کرد. در نهایت، با پیاده‌سازی و پیشنهاد یک روش مناسب، برای شکستن کپچای سایت باشگاه مشتریان شرکت دوو تلاش شده است که توانستیم با نمونه‌گیری از کپچای وب‌سایت و قرار دادن مجموعه آموزشی از اعداد در سیستم، کپچای مورد نظر را با استفاده از ویژگی‌های بینایی ماشین شبیه به یک انسان حل کنیم.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: کپچا، یادگیری ماشین، الگوریتم بینایی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است