مروری بر مراحل رسیدن داده های زیست محیطی آلودگی هوا به اطلاعات مدیریت بحران آن
کد مقاله : 1087-HMM
نویسندگان:
مهناز طالب سرشکی *1، علی خالقی2
1پل آزادگان خ برغان خ یادگار امام کوچه شهدای آبادان پلاک 32 واحد دو
2استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
چکیده مقاله:
امروزه در برخی از کشورها به خصوص کشور ما مساله آلودگی هوا به یک موضوع مهم و حیاتی تبدیل شده است ، که راه های مقابله با آن نیازمند تصمیم گیری و اقدام سریع با درصد خطای پایین می باشد. اطلاعات و داده های مربوط به این زمینه هر لحظه در حال افزایش است که این حجم زیاد داده مدیریت آن ها را برای رسیدن به اطلاعات صحیح دچار چالش می کند. در این مقاله سعی شده که ویژگی داده های موجود در این زمینه ذکر شود و مراحلی که این داده ها از مرحله ذخیره تا رسیدن به دانش مدیریتی این بحران طی می کند را بیان می کند.
کلیدواژه ها:
آلودگی هوا ، داده های کیفیت هوا ، تجزیه و تحلیل داده های کیفیت هوا ، داده های عظیم
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است