کاربرد سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان در طراحی ساختمان‌های هوشمند
کد مقاله : 1127-HMM
نویسندگان:
حمیده شهریوری *1، فهیمه نظری2، علی طائی زاده3
1تهران.سعادت اباد.بلوار پاکنژاد.بلوار پیام.خیابان پیوند.کوچه۲۶.پلاک۲ واحد۲
2دانشگاه آزاد کاشان
3دانشگاه آزاد واحد کاشان
چکیده مقاله:
در دهه‌ی اخیر، سیستم های اطلاعاتی مختلف براساس نیاز کاربران نهایی طراحی شده اند. با ورود به دنیای هوشمند امروزه محققان در تلاشند تا ایجاد پیوند هایی میان نیاز جهان هوشمند شده با سیستم های اطلاعاتی دقیق و بهینه به تسریع این پیشرفت ها کمک کنند. در طراحی ساختمان های هوشمند، سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان یا همان BIM یکی از نوین ترین پاسخ های این نیاز شناخته میشود که در محیطی سه بعدی به کاربر امکان طراحی طرح های دلخواه را می دهد. در تحقیق تلاش میشود تا ضمن بررسی چگونگی عملکرد فرآیندی این سیستم، ارتباط میان هوشمند سازی ساختمان با وجود این سیستم کشف شود. با در ذهن داشتن این فرضیه که این محیط شبیه سازی بیش از دیگر ابزار ها می تواند به هوشمند سازی ساختمان کمک کند، مطالعات با روش کتابخانه ای انجام شده اند.
کلیدواژه ها:
سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان، ساختمان هوشمند، سیستم‌های اطلاعاتی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است