هوشمندسازی مدارس و تأثیر آن بر بهبود یادگیری
کد مقاله : 1159-HMM
نویسندگان:
نوید بحری *1، علی یاری2، داود عزیزی2
1شهرستان ورزقان - روستای دیزج صفرعلی- کد پستی: 5457183375
2دانشجوی دانشگاه فرهنگیان
چکیده مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هوشمندسازی کلاس درس در تعمیق و سرعت یادگیری دانش آموزان بوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از ابزار و شیوه ی جمع آوری اطلاعات منابع کتابخانه ای و مقالات علمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که با استفاده از محتوای چندرسانه‌ای طیف وسیع‌تری از حواس دانش‌آموزان در فرآیند یاددهی- یادگیری درگیر شده و فرآیند یادگیری عمیق تر می‌شود. به عبارتی علاوه بر افزایش کارایی کلاس استفاده از نرم افزارهای گوناگون به دلیل به کارگیری حواس شنیداری و دیداری به یادگیری دانش آموزان کمک می کند. این سیستم به دانش آموزان اجازه می دهد فراتر از برنامه های درسی خود گام بردارند و تاکید بیشتری بر مهارت تفکر و یادگیری عمیق دانش آموزان دارد. همچنین با هوشمندسازی مدارس تعاملات بین دانش آموزان و معلمان مدارس هوشمند بیشتر شده و این امر می تواند منجر به اشتراک تجربیات موفق و برتر بین آنها گردد. بنابراین مدارس با ایجاد بسترهای مورد نیاز جهت هوشمندسازی کلاس ها می توانند از مزایای این روش آموزش استفاده نمایند.
کلیدواژه ها:
هوشمندسازی، مدارس، یادگیری، دانش آموزان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است