مروری بر راهکارهای امنیتی مقابله با حملات محرومیت از سرویس توزیع شده در پردازش ابری با استفاده از یادگیری ماشینی
کد مقاله : 1168-HMM
نویسندگان:
نیره رئیسی نافچی *1، تقی جاودانی گندمانی2
1شهرکرد- بلوار فارابی- نبش خیابان هفت تیر
2استادیار- گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد بروجن
چکیده مقاله:
با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی و ارتباطات از طریق شبکه های مختلف و اینترنت، استفاده از فضای ابری چه در امور فردی و چه در شرکتها و سازمانها بسیار رایج شده است. امکاناتی که فضای پردازش ابری جهت نگهداری اطلاعات شخصی و سازمانی از یک سو، و همچنین اشتراک گذاری منابع، کاهش هزینه ها، چند مالکیتی و مواردی از این قبیل از سوی دیگر، در اختیار کاربران قرار میدهد، فضاهای ابری را به یکی از محبوب ترین دستاوردهای قرن 21 برای کاربران ایجاد کرده است. در این میان، امنیت، به عنوان مهمترین چالش استفاده از امکانات و سرویسها در پردازش ابری در راستای محرمانگی و حفظ اطلاعات افراد و سازمانها مطرح میگردد. یکی از مهمترین تهدیدات امنیتی در حوزه پردازش ابری حملات محرومیت از سرویس میباشد. این نوع تهدیدات منجر به عدم دسترسی کاربران به منابع موجود در فضای ابری و در نتیجه بروز مشکلاتی در روند استفاده از سرویسها میگردد. در این راستا، اقدامات و راهکار مختلفی ارائه شده است که استفاده از الگوریتمهای داده کاوی یکی از مهمترین و موفق ترین آنها میباشد. در این مقاله به مرور برخی از راهکارهای تشخیص و کشف حملات محرومیت از سرویس در فضای ابری با استفاده از الگوریتمهای داده کاوی می پردازیم.
کلیدواژه ها:
پردازش ابری، حملات محرومیت از سرویس، یادگیری ماشین، داده کاوی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است