تاثیرشبکه های اجتماعی بر آموزش و یادگیری و لزوم بسترسازی مناسب و تغییر نگرش مسئولین نظام آموزشی
کد مقاله : 1198-HMM
نویسندگان:
صفیه عبدالهی *1، مهدی واحدی2، اسکندر علیجانی علیجانوند3، لیلا نیکخو کورایم4
1استان البرز-شهرستان فردیس-کانال غربی-خ مسلم بن عقیل-خ دوازده متری طالقانی-ساختمان سرای حبیب-پلاک 16-واحد دوم
2عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
3دانشگاه علامه طباطبایی
4دانشجو
چکیده مقاله:
در پژوهش حاضر سعی شده است به اختصار مطالبی در زمینه معرفی شبکه اجتماعی مجازی،تاریخچه،قابلیت ها و توانمندی ها و همچنین نقاط ضعف و چالش هایی که این ابزار نوین در زمینه مسائل یادگیری و آموزش دارد،ارائه شود.روش تحقیق از نوع کتابخانه ای و از طریق مطالعه اسناد و مدارک چاپی و دیجیتالی انجام شده است.شبکه های مجازی در دسترس همگان قرار دارند اما با توجه به محدودیت هایی که در مسیر کاربرد های آموزشی آن در مدارس کشور ما وجود دارد،نوعی شکاف دیجیتالی بین مدرسه و نظام اجتماعی به وجود آمده است و با توجه به آیین نامه ممنوعیت استفاده دانش آموزان از تلفن هوشمند که بستر فضای مجازی است،نوعی نگرش منفی نسبت به قابلیت های آموزشی این فضای فناورانه در بین عوامل مدرسه و والدین شکل گرفته است و درحالی که دانش آموزان امروزی را نسل شبکه،دیجیتال و شهروندان فضای فناورانه می دانند، باید جدا کردن آنها از زیست بوم فناورانه شان هم مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش به معرفی توانمندی ها و قابلیت های کاربردی و همچنین نقاط ضعف و چالش های فضای مجازی پرداخته می شود تا زمینه ای برای شناخت بهتر این فضای نوین در زمینه مقاصد آموزشی و تربیتی در حد امکان فراهم شود.مقبولیت و مورد پذیرش بودن شبکه های اجتماعی در بین دانش آموزان نشان از پتانسیل بالایی که این این ابزار نوین می توانند در تحول تدریس و یادگیری داشته باشد.
کلیدواژه ها:
فضای مجازی،شبکه های اجتماعی،آموزش و یادگیری.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است